Historikk

Her er et kortresyme av lagets virksomhet, arrangementer, gjennom tidene :


1958 : HDIL ble stiftet

1961 : HDIL var arrangør av Døvemesterskapet i friidrett

1959-1960, 1962-1970 : Deltakelse i alle store arrangementer for døve i Norge, samt vinterlekene i Åre, Sverige (1959) og sommerlekene i Beograd (1969)

1970 : DM i terrengløp i Ottestad, Stange

1070 : Dm på ski, Høsbjør og Brumunddal

1971 : Norsk-tysk ungdomsleir i Hamar og døvesenteret i Mjøsgløtt

1972-1973 : Deltakelse i DM og sommerlekene for døve i Malmø 1973

1974 : Dm i skyting og friidrettslandskamp Norge - Sverige

1975 : Skolemesterskap i friidrett for døve

1976 - 2007 : Mindre aktivitet i laget, men, laget sto som arrangør DM - ski

1978 : Samt Nordisk Mesterskap i maraton 1984. I 2004 kom bowling med som egen idrettsgren. Men, den største aktiviteten var friluftsliv, det det hvert år ble arrangert turer i fjell og natur, med god deltakelse. 

2008 : Idrettslaget fikk ny giv, ved at fotballguttene fra den oppløste fotballgruppen i Vind IL, Gjøvik, gikk over til oss.

2008-2019 : Deltakelse i DM i futsal og fotball i Norge. Var arrangør av DM i fotball 2011 og 2015, futsal i 2012 og 2016. Laget arrangerte også Mjøsa Cup i bowling 2006 og 2008

  


Historikk


Hamar Døves Idrettslag så dagens lys 16 november 1958 og hadde således i 2018 års Jubleum.

Det er i grunnen imponerende at laget er oppegående idag, spesielt etter 1997 da Norges Døve-idrettsforbund ble oppløst og døveidretten integrert i NorgeIdrettsforbund på deres premisser. Det å ikke synes på Norge Idrettskart, samt være idrettslaget for døve i Hedmark og oppland har vært og er en vanskelig vei å gå.

Men, Hamar Døves IL ble altså stiftet i 1958, i en liten kafe i Hamar sentrum, av døve entusiaster som ønsket å ha et eget lag, i fotball, som de kunne representere mot andre idrett for døve, med stolthet. Det å ha et eget lag var like viktig på den tiden, synliggjøring av døves aktiviteter, sammen med døveforeningen, Hamar og Omland Døveforening, som idag.

Lagets første formann, Arne Olsen, er stadig oppegående, og følger ivrig med laget i dag, sammen med et annet medlem som var med på stiftelsen, Nanna Hauklien.

Selv om det var fotball som ga støtet til dannelsen av idrettslaget, ble det ski og friidrett de største grenene, spesielt sistnevnte. Senere kom også friluftslivet inn i bildet med turmarsjer og fjellturer, som ble mer enn populære. Av andre idrettsgrener kom også håndball på banen, samt bowling. Utendom disse aktivitetene, kom også sykling med, der et medlem deltok i sommerlekene for døve i Jugoslavia i 1969.

Etter oppløsningen av Norges Døve-Idrettsforbund, har døveidretten i Norge stupt og blitt mindre og mindre synlig i idretts samfunnet. Dette har vårt lag fått merke og laget ville kanskje har vært oppløst om ikke futsal kom inn og ¨reddet¨ laget, representeret av det oppløste laget Vind-Mjøsa, egen underavdeling for døve i hovedlaget Vind IL, Gjøvik i 2008. I dag er vi kommet til 2019 og lagets medlemstall er godt, samtidlig som interessen for at HDIL skal bestå også i fremtiden er god, men, siden stiftelsens tid til i dag, er det å ha tillitsverv i styre og stell på frivillig basis blitt så krevende i dag, at rekrutteringen denne vei er ikke god nå.

Det merkes godt generelt i idrett i Norge, slik at det frivillige arbeidet, spesielt administrasjon, gjøres av lønnet personal, og det har ikke døveidretten økonomisk evne til. Her burde Norges Idrettsforbund kommet på banen og bidratt, slik at forbundets motto: 

¨Idrettsglede for alle ¨, ville kommet til sin rett blant døve og tegnspråkelige. Det er det ikke i dag!

Vår første formann i klubben Arne Olsen (til høyre) og Nanna Hauklien fra HDIL 60 års festen i 2018. Begge to var med å stifte klubbeni 1958. Begge er stadig oppegående og følger med klubben fortsatt.